FAALİYET ALANLARIİCRA

İcra ve İflas Hukuku

ASC Hukuk İcra Departmanı, müvekkillerinin hak ve alacaklarının hızlı ve etkin bir şekilde takibi için İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış özel ekibi hizmet vermektedir. 

İcra Departmanı, çağrı merkezi, işlem birimi, adliye birimi, istihbarat ve veri birimlerinden oluşmaktadır.

İcra takip hukukunun en önemli aşaması borçlu tarafa süratle ulaşmak ve takip hukuku açısından gerekli tebligatların yapılmasıdır. İcra Departmanı, müvekkil tarafından sağlanan bilgilerle ve kendi geliştirdiği iletişim bilgi temin etme ağından yararlanarak borçluya tebligat kanunu çerçevesinde ulaşır. Tebligatın akıbeti bu aşamada takip edilerek hızla sonuçlandırılır. İcra takibinin kesinleşmesiyle dosya, icra departmanı bünyesinde çağrı merkezine aktarılır. Burada görevli uzmanlar tarafından borçlu ile iletişim kurulur ve ödeme için müzakere yapılır. 

İcra departmanında görevli tüm personel UYAP , İcra Pro, Avukat Pro, Inter Collection, HTS, Edremis, Ihope ve YTS programlarını kullanabilmektedir. Mevcut personelin tamamı sertifikalı YTS kullanıcısıdır. 

ASC Hukuk icra departmanının temel ilkesi özenli, süratli ve prosedüre uygun bir şekilde icra takibini kesinleştirmektir. Dosyalar, SGK, Polnet ve Takbis sorgulamalarını geliştiren programların yardımıyla incelenir. 

ASC Hukuk icra departmanı, Çağlayan, Kartal ve Bakırköy Adliyelerinde mesai saatlerinde sürekli personel bulundurmaktadır. Bu personeller dosyaların evraklarını ve işlemlerini sürekli takip etmekte ve tüm aşamaları kaydetmektedir.

İcra takipleri aşamasında muhtemel dava süreçleri de ASC Hukuk dava grubu ve icra departmanı işbirliği ile çözülmektedir. 

ASC icra departmanı tarafından borçlu malvarlığının tespitine yönelik çalışmalarıyla tespit edilen 3. kişilere devredilmiş malvarlığı ve hakların geri dönüşümü için gerekli Tasarruf İptali Davaları ve Alacaklıdan Mal Kaçırmaya ilişkin Ceza Davaları da etkin şekilde takip edilmektedir. ASC Hukuk dava grubu ve icra departmanı arasında güçlü bir işbirliği ve koordinasyon vardır. ASC Hukuk’un kurumsal gücü, kurum içindeki bu güçlü koordinasyon ağlarından gelmektedir.