FAALİYET ALANLARIDAVA

Tahkim

ASC dava ekibi olarak, başta telekomünikasyon olmak üzere çeşitli sektörlerde meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü amacıyla müvekkillerimizi ulusal alanda hakem heyetleri tahkim mahkemeleri nezdinde temsil etmekte ve uluslararası alanda tanınmış, alanında uzman hukuk büroları ile sağladığımız iş birlikteliği ile titizlik ile müvekkillerimizin yurtdışında temsil edilmesini sağlamaktayız.

Ekip olarak, tahkim yargılamalarını davalarını T.C. mahkemeleri nezdinde görülen davalardaki tecrübemiz ile siyle büyük bir titizlikle ele almaktayız. Tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması, tenfizi ve T.C. mahkemelerinde tahkim kararlarına karşı ilişkin görülen yargılamalarda da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Müvekkillerimizin tahkim yargılamalarında temsilinin yanında, tahkim sözleşmesinin hazırlanması aşamasından başlayarak olası bir uyuşmazlığın önlenmesini teminen hizmet vermekteyiz.

Konuyla İlgili

Avukatlarımız