FAALİYET ALANLARIDAVA

Sözleşmeler Hukuku

Şirketleri ve bireyleri ilgilendiren her türlü özel hukuk sözleşmesi konusunda ASC dava ekibi avukatlarının tecrübe ve birikimi mevcuttur. Üzerinde çalışılan sözleşmelerin birden fazla dilde ve uluslararası platformda kurulmuş olanları da mevcuttur. Tüm sözleşmeler müvekkile özel olarak hazırlanmakta kural olarak maktu sözleşme kullanılmamaktadır. Uygulanan ve müvekkile iletilen sözleşme örnekleri arşivlenmekte ancak anılan arşiv sadece bilgi amaçlı olarak referans alınmaktadır.