FAALİYET ALANLARIDAVA

Kamulaştırma Hukuku

ASC dava ekibi olarak, Kamulaştırma Hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları, Acele Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibi yoğun şekilde sağlanmaktadır.

Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil davalarında davacı idare vekili olarak büyük çaplı projeler takip edilmektedir. Aynı zamanda idareler tarafından kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz malikleri vekili sıfatı ile de takip ettiğimiz adli/idari dava ve süreçlerde müvekkillerimizin taşınmazlarının hak ettiği değeri bulması ve müvekkillerimiz bakımından mağduriyet oluşmaması sağlanmaktadır.

Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan ilkelerinin somut olaya uygulanması, somut olaya uygun doğru emsal tespitlerinin yapılması, somut olaya konu taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması esasları gibi dinamiklere sahip kamulaştırma davalarında amacımız, kamulaştırma ile ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirgemek ve dava konusu taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilmesinde yol gösterici olmaktır. 

Konuyla İlgili

Avukatlarımız