FAALİYET ALANLARIDAVA

İdare Hukuku

Özellikle ana iki dava türü olan iptal ve tam yargı davaları ASC dava ekibi avukatlarımızın çalışma alanları içindedir. İdari işlemlerin, hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmesini hedefleyen iptal davaları ile bu idari işlemler nedeniyle uğranılan zararların tazmin edilmesine ilişkin tam yargı davaları süreçleri takip edilmektedir. Genel olarak enerji, gayrimenkul ve perakende sektöründe yatırımı olan şirketlerin idare ile ilgili sorunlarına dair davalar takip edilmektedir.

Konuyla İlgili

Avukatlarımız