FAALİYET ALANLARIDAVA

İcra ve İflas Hukuku

ASC dava ekibi tarafından icra ve iflas hukukundan kaynaklı ihtilarflar, icra işlemlerinin devamı niteliğindeki dava işlemleri titizlikle takip edilmekte, tahsilata ilişkin suratli sonuç alınması için titizlikle çalışılmaktadır.