FAALİYET ALANLARIDAVA

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku

ASC Hukuk dava ekibinin iş hukuku ihtilaflarında ciddi ve saygın bir birikimi vardır. Birçok ulusal veya uluslararası şirkete bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir. Çalışanlar lehine de önemli başarılar elde edilmiştir. Dava ekibi, grev, kanunsuz grev, lokavt, sendikal faaliyet gibi çok taraflı ve hassas konularda uzmanlaşmıştır.

ASC Hukuk ayrıca iş hukuku konusunda eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Dava ekibi tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları:

  • İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing davaları,
  • Sendikal tazminat davaları,
  • İş hukukunu ilgilendiren her türlü sözleşmesinin ve belgenin hazırlanması,
  • Fesih prosedürleri konusunda hukuki danışmanlık,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma,
  • İşverenliklerin taleplerine göre işveren üst düzey yöneticilerine yönelik seminerler.