FAALİYET ALANLARIDAVA

Bilişim Hukuku

ASC Hukuk dava ekibi danışmanlık vermekte olduğu şirketlerin bilişim hukukuna ilişkin sorunları hakkında mütalaa hazırlamakta ve ihtilaf oluşması halinde dava işlemleri yürütülmektedir.