FAALİYET ALANLARIDANIŞMANLIK

Satın Alma Finansmanı

ASC Hukuk, işletmeye geçmiş veya inşa aşamasında olan proje şirketlerinin hisselerini satın almak için finansman arayan yatırımcı adaylarına bankalar tarafından sağlanacak kredilerin tahsis sürecinde söz konusu bankalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda ASC Hukuk, risk analizlerinin yapılması, hukuki inceleme raporlarının oluşturulması, kredi sözleşmeleri ve teminat dokümanlarının hazırlanması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi aşamalarında bankalara hukuki destek sağlamaktadır.