Okan Beygo

Okan Beygo

Okan Beygo’nun Türk ve yabancı bankalar ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar, kendisine bankacılık ve finans hukuku alanlarında derin bir deneyim ve uzmanlık kazandırmıştır. Beygo, pek çok önemli finans kuruluşuna danışmanlık vermiş ve bankacılık hukuku, sermaye piyasası hukuku, türev işlemler, proje finansmanları, birleşme ve devralmalar, garantiler ve özel sermaye hususlarında değerli bilgi ve deneyimine sahiptir.