Hülya Mataracı

Hülya Mataracı

Öğrenim Durumu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2005

Yabancı Dil
İngilizce

İş Deneyimi
ASC Hukuk (2009-),
Kılıç Hukuk Bürosu (2007-2009),
O.F.&G. Hukuk Bürosu (2005-2007)

İlgili Faaliyet Alanları

  • Sözleşmeler Hukuku
  • Gayrimenkul – İnşaat Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Toplu Mülkiyet Hukuku
  • Sermaye Piyasası Hukuku