Doğan Coşgun

Doğan Coşgun

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Ülkemizin en büyük gruplarında uzun yıllar in-house hukuk departmanlarını yöneten Doğan Coşgun, başta ticari ihtilaflar olmak üzere dava ve tahkim süreçlerinin yönetimi, dava stratejisinin belirlenmesi, ticari sözleşmelerin müzakeresi ve düzenlenmesi alanlarında deneyim kazanmıştır.

Doğan Coşgun 20 yılı aşan in-house hukuk tecrübesinin ardından ASC’ye ortak ve CEO olarak katılmış olup, özellikle ticaret hukuku, borçlar hukuku, telekomünikasyon hukuku, iş hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzmandır.