Çağlar Köktürk Akoymak

Çağlar Köktürk Akoymak

  • Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, 2003
  • Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi, 1993-1995

Çağlar Köktürk Akoymak 2017 tarihinde ASC’ye katılmış olup icra bölümünde ortak avukattır. Çukurova ve Turkuvaz Medya Gruplarında hukuk müşavirliği, sektörel düzenlemelere uyumun sağlanmasına yönelik iç denetim ve kontrol hizmetleri vermiştir. Bu kapsamda yazılı ve görsel basınla ilişkili ticari ve idari uyuşmazlıkların takip ve yönetimi, sözleşmeli hukuk büroları tarafından yürütülen davaların ve yasal takiplerin koordinasyon ve denetimi, medya, fikri mülkiyet, basın iş ve bilişim hukuku başta olmak üzere çeşitli alanlarda deneyim kazanmıştır. ASC Hukuk’a katılmadan önce önde gelen hukuk bürolarından birinde dava ve icra takip birim yöneticiliği rollerini üstlenmiştir.

İş Deneyimleri

  • ASC Avukatlık Ortaklığı, Ortak Avukat (2017- )
  • Hukuk Bürosu, (2016-2017)
  • Turkuvaz Medya Grubu, (2005-2016)
  • Çukurova Holding (Yayın Grubu), (2002-2005)
  • Hukuk Bürosu, (2000-2002)