Çağlar Köktürk Akoymak

Çağlar Köktürk Akoymak

Öğrenim Durumu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans, 2003
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi, 1993-1995

Yabancı Dil
İngilizce

İş Deneyimi
Çağlar Köktürk Akoymak, Çukurova ve Turkuvaz Medya Gruplarında yazılı ve görsel basınla ilişkili ticari ve idari uyuşmazlıkların takip ve yönetimi, sözleşmeli hukuk büroları tarafından yürütülen davaların ve yasal takiplerin koordinasyon ve denetimi, medya, fikri mülkiyet, basın iş ve bilişim hukuku alanları başta olmak hukuk müşavirliği, sektörel düzenlemelere uyumunun sağlanmasına yönelik iç denetim ve kontrol hizmetleri vermiştir. ASC Hukuk’a katılmadan önce Ekşioğlu Hukuk Bürosu’nda dava ve icra takip birim yöneticiliği rollerini üstlenmiştir.

İlgili Faaliyet Alanları

  • İcra ve İflas Hukuku