Koronavirüs Portalı

21/04/2020

17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında getirilen düzenlemelere ilişkin bilgi notumuz:


19/04/2020

17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birçok farklı kanunda değişiklik ve ilave düzenleme yapıldı.Yapılan düzenlemeleri ilgili Kanunlar bazında detaylı ve özet olarak gösteren tablolarımıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


17/04/2020

Türk Borçlar Kanunu’nun Aşırı İfa Güçlüğü başlıklı 138’inci maddesi temelinde kira sözleşmelerinden ve diğer sözleşmelerden kaynaklanan uyarlama davalarının zorunlu arabuluculuk bakımından değerlendirilmesine ilişkin bilgi notumuz:


07/04/2020

Koronavirüs Salgınının Enerji ve Doğal Gaz Piyasasında faaliyet gösteren şirketlere etkilerine ilişkin değerlendirmelerimizi içeren kapsamlı bilgi notumuz:


06/04/2020

Koronavirüs Salgınına ilişkin olarak daha önce yayımladığımız Kredi Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri ve İş Hukuku bilgi notlarına üç yeni bilgi notu ilave ediyoruz.


28/03/2020

Saygıdeğer Müvekkillerimiz,

Küresel salgın nedeniyle belirsizliklerin fazlasıyla arttığı, pek çok alanda faaliyetlerin dünya genelinde daha önce görülmemiş seviyede yavaşladığı ve buna bağlı olarak hepimizin kurumsal ya da bireysel olarak kısa vadede çok önemli kararlar almasını gerektiren olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.

Hukuk olağanüstü dönemlere ilişkin olarak da çeşitli uygulama ve düzenlemeler getirmektedir. Biz de ASC Hukuk olarak bu olağanüstü dönemde müvekkillerimize ve tüm iş dünyasına nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle öncellikli olarak ihtiyaç hissedileceğini öngördüğümüz alanlarda ekibimizin geniş katılımı ile bir çalışma başlattık.

Bu kapsamda, ilk etapta salgın kaynaklı “mücbir sebebin”

alanlarına ilişkin olarak değerlendirildiği bilgi notlarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Gelişmelere bağlı olarak kanunlar dahil olmak üzere tüm düzenlemelerin ve uygulamalarının çok hızlı değiştiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Paylaştığımız bu çalışmalarımız da bugün itibariyle güncel mevzuata dayanıyor. Mevzuattaki değişikliklere bağlı olarak derhal güncelleyeceğimiz bilgi notlarını sizlerle yeniden paylaşacağız.

Bilgi notlarımızın karar verme süreçlerinize katkı sağlayacağı ümidiyle, gündeminize gelecek ilave sorular ve uygulamaya yönelik detaylar için tüm ekibimizle destek vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Sizlere, tüm sevdiklerinize ve çalışanlarınıza sağlıklı günler diliyoruz.