Faaliyet Alanları
İcra Departmanı
İcra ve İflas Hukuku
ASC Avukatlık Ortaklığı, Müvekkillerinin hak ve alacaklarının hızlı, etkin ve güçlü şekilde takibi için İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile İcra Departmanı bünyesinde hizmet vermektedir. İcra Departmanı; Ortak Avukatlarımızdan Av. Bülent Yazar’ın yönetiminde Call Center Birimi, İşlem Birimi, Adliye Birimi, İstihbarat ve Data Birimlerinden oluşmaktadır.

İcra takip hukukunun en önemli aşamalarından biri, borçlu tarafa süratle ulaşmak ve takip hukuku açısından gerekli tebligatların yapılmasını sağlamaktır. İcra Departmanımız, gerek müvekkil tarafından sağlanan bilgilere istinaden, gerek ofisimizin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu iletişim bilgi temin etme ağından etkin bir şekilde yararlanarak borçluya tebligat kanunu çerçevesinde ulaşmakta, tebligatın akibeti bu aşamada takip edilerek süratle neticelendirilmektedir. İcra Takibinin kesinleşmesi evresinde dosya, İcra Departmanımız bünyesinde kurulu Call Center birimine aktarılarak burada görevli uzman çalışanlarımız tarafından borçlu ile iletişim sağlanmakta ve bu aşamada ödemeye ikna edilmektedir. İcra Departmanında görev yapan çalışanlar ikna kabiliyeti yüksek, alanında tecrübeli kişilerden seçilmiş olup ayrıca İcra Departmanımız tarafından borçlu ile iletişim kurma konusunda düzenli eğitime tabi tutulmaktadır.

İcra Departmanında görevli tüm personel başta UYAP olmak üzere İcra Pro, Avukatpro, İnter Collection, HTS, Edremis, Ihope ve özellikle YTS kullanabilmektedir. Mevcut personelin tamamı sertifikalı YTS kullanıcısıdır.

ASC İcra Departmanı temel ilkesi olan özenli ve süratli hizmet çerçevesinde icra takibini kesinleştirmekte bu aşamada binlerce dosyanın dakikalar içinde SGK, Polnet ve Takbis sorgulamalarını geliştirilen programlar vasıtası ile gerçekleştirmektedir. İşlem Birimi tarafından yapılan bu çalışma neticesinde borçlunun tüm malvarlığı birkaç dakika içinde tespit edilerek haciz işlemleri aşamasına geçilmektedir. Tüm bu işlemlerde hedef maksimum hız, minumum masraf ve yüksek özendir. İşlem Birimi tarafından hazırlanan dilekçeler Adliye Birimlerimiz tarafından yerine getirilerek yasal süreçler tamamlanmaktadır. Bu aşamada Call Center Biriminde uzman çalışanlarımız tarafından borçlu ile sürekli iletişim sağlanarak tespit edilen malvarlığına ilişkin bilgiler üzerinden görüşmeler hızlandırılmakta ve dosyanın tahsilat ile neticelendirilmesi sağlanmaktadır. Borçlular ile gerek telefon görüşmeleri gerek sms, sesli sms ve posta bildirimleri ile sürekli irtibat hali sağlanmaktadır.

ASC İcra Departmanımız, İstanbul’da merkez konumdaki Çağlayan, Anadolu ve Bakırköy Adliyelerinde mesai saatlerinde sürekli personeller bulundurmaktadır. Bu personeller tarafından dosyaların evrakları ve işlem neticeleri devamlı takip edilmekte ve en ince ayrıntısına kadar bütün bilgiler kaydedilmektedir.

İcra Takipleri aşamasında muhtemel dava süreçleri de ASC Dava Grubu ve İcra Departmanı işbirliği ile çözülmektedir. İcra Takipleri kapsamında gerek borçlular tarafından yapılan şikayet ve itirazlar üzerine görülen davalar gerekse tarafımızdan tespit edilen ve dava konusu yapılan uyuşmazlıklar olabilmektedir. Bu aşamalar İcra Departmanın Adliye Birimi tarafından sürekli kontrol edilen dosyalardan tespit edilerek süratle yasal müracaatlar yapılmaktadır. Bu çerçevede hiçbir bilgi ve yasal müracaat hakkı göz ardı edilmeden kullanılmaktadır. Yasalarımızın emrettiği borçlular tarafından yapılması gerekli bildirimler takip edilerek yapılmaması durumunda yasal yaptırımların uygulanabilmesi için tarafımızdan şikâyet konusu edilmektedir.

ASC İcra Departmanımız tarafından borçlu malvarlığının tespitine yönelik çalışmalarımızda tespit edilen 3. Kişilere devredilmiş malvarlığı ve hakların geri dönüşümü için gerekli Tasarruf İptali Davaları ve Alacaklıdan Mal Kaçırmaya ilişkin Ceza Davaları etkin şekilde takip edilmektedir. ASC Dava Grubu ve İcra Departmanı bu konularda güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

İcra Takip aşamasında muhtemel İflas Erteleme davalarına anında müdahil olunarak etkin ve güçlü şekilde takip edilmekte bu aşama yasa ve mevzuata hâkim konunun uzmanı avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.

İflas aşamasına gelmiş borçlular için yasal müracaatlar beklenmeksizin yapılmakta iflas masasına alacak kaydı ve iflas müdürlüğü tarafından yapılan işlemler ve toplantılar takip edilerek iflas aşaması takip edilmektedir.