Hakkımızda
Ortaklık Türkiye'deki ve dünyadaki hukuki gelişmeleri ve değişimleri dava, danışmanlık ve icra departmanlarından oluşan dinamik ve etkin kadrosuyla yakından takip etmektedir.

Müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerinin, hukukun her sahasında çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışmaktadır.

Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı, yerli ve yabancı müvekkillerine dünya standartlarında hukuki hizmet sağlayan, yenilikçi ve çözüm odaklı bir hukuk bürosudur. Ortaklık daha önce özel sektörde faaliyet gösteren saygın firmaların yönetici pozisyonlarında hizmet vermiş olan Dr. Av. Murat Aksu, Av. Mahmut Savaş ve Av. Zeki Çalışkan tarafından 2001 yılında farklı alanlarda edindikleri deneyimlerini bir araya getirmeye karar vererek kurulmuştur. Ortaklık hâlihazırda Türkiye Barolar Birliği’ne 23; İstanbul Barosuna ise 6 sicil numaraları ile kayıtlıdır.

2005 yılında Av. Okan Beygo dördüncü ortak avukat olarak bankacılık, finans ve sermaye piyasaları hukuku konusundaki tecrübesiyle ASC’ ye katılmıştır. ASC, 2013 yılı itibariyle 6’sı ortak avukat olmak üzere farklı alanlarda tecrübesi bulunan avukat kadrosu ile hizmet vermeye devam etmektedir. ASC’ de mevcut olan tüm faaliyetler dava, danışmanlık ve icra departmanlarından oluşan üç ayrı ekip tarafından yürütülmektedir.

ASC dava departmanı mahkemelerde yürütülen dava hizmetinin yanı sıra iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen avukatları yoluyla kurumsal şirketlere aynı zamanda danışmanlık hizmeti verebilmekte, birleşme devralma, halka arz, özelleştirme ve benzeri projeleri yürüterek ofisin zengin potansiyeline katkıda bulunmaktadır. ASC dava ekibi ayrıca büyük, çok uluslu kurumlar ve dünya çapındaki bazı şirketler de dahil olmak üzere çeşitli müvekkil portföyüne sahip olup günlük danışmanlık hizmetleri vermekte ayrıca kompleks uluslararası projelerde de hizmet sunmaktadır.

ASC dava, danışmanlık ve icra ekiplerinin avukatları yerel ve uluslararası projede uzmanlıklarının gereklerine uygun olarak takım çalışması içinde birlikte hareket etmektedir.

ASC danışmanlık departmanı, proje finansmanından bankacılık, proje finansmanı, halka arz, finans ve birleşme ve devralmalarda, uluslararası ve yerel anlaşmalarda görev almaktadır. Kredi sözleşmesi ve teminat belgelerinin hazırlanması, inceleme (due diligence), teminat sözleşmeleri tescili ve kurumsal kredi borçluları, bankalar ve finans kuruluşları için finansman işlemlerinin yapılandırılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ön protokollerin hazırlanmasından sözleşmelerin imzalanmasına ve sonrasına kadar gerekli hukuki hizmeti sağlamaktadır. Yerel ve uluslararası bankalara günlük işlemlerinde olduğu kadar kompleks türev işlemlerinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

ASC icra departmanı, İcra Hukuku uzmanı avukatlardan oluşturulmuş olup ticari alacakların teminatlandırılması aşamasında ipotek, ticari işletme rehni ve menkul rehni işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca tüm ticari, bireysel ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibini gerçekleştirmekte başta rehnin paraya çevrilmesi, kambiyo takibi ve ilamsız takip yolları olmak üzere tüm yasal takip yolları geniş bir kadro ile sağlanmaktadır. Alacakların tahsili kapsamında Call Center biriminde görevli tahsilat uzmanı ekibi ile güçlü, etkin ve hızlı hizmet sunulmaktadır.